Tết tóc tiếng anh là gì

Nếu các bạn là nhân viên cấp dưới ở những hair salon nước ngoài hay đi giảm tóc trên một hiệu nước ngoài thì câu hỏi học từ vựng giờ đồng hồ anh về tóc là rất phải thiết.Bạn sẽ xem: đầu năm tóc giờ anh là gì

trước nhất để tiếp xúc tốt thì chúng ta phải bao gồm vốn từ vựng sâu cùng phát âm chuẩn. Dịch thuật Tân Á hôm nay vẫn gửi tới các bạn nội dung bài viết “Từ vựng tiếng Anh về những kiểu tóc” để các bạn luyện tập!

A: từ bỏ vựng giờ Anh về các kiểu tóc của nữ


Bạn đang xem: Tết tóc tiếng anh là gì

*

Xem thêm:

Các loại tóc nàng duyên dáng, xinh đẹp

1. Layered hair – /ˈleɪ.ɚ her/: Tóc tỉa nhiều tầng

2. Braid – /breɪd/: Tóc tết đuôi sam

3. Straight hair – /streɪt. Her/: Tóc thẳng

4. Curly – /ˈkɝː.li/: Tóc xoăn

5. Bangs – /bæŋz/: Tóc mái

6. Perm – /pɝːm/: Tóc uốn quăn

7. Pigtails – /ˈpɪɡ.teɪlz/: Tóc buộc 2 bên

8. Bob – /bɑːb/: Tóc ngắn

9. Ponytail – /ˈpoʊ.ni.teɪl/: Tóc đuôi ngựa

10. Shoulder-length – /ˈʃoʊl.dɚˌleŋθ/: Tóc dài ngang vai

11. Braids – /breɪdz/: Tóc tết 2 bên

12. Bun – /bʌn/: Tóc búi

13. Long – wavy – /lɑːŋ.ˈweɪ.vi/: Tóc dài gợn sóng

B: từ vựng giờ đồng hồ Anh về những kiểu tóc và râu của nam


*

Các phong cách tóc bởi tiếng Anh

1. Mustache – /ˈmʌs.tæʃ/: Ria mép

2. Flattop – /ˈflæt.tɑːp/: Tóc dựng bên trên đỉnh đầu, hai bên cạo trọc

3. Stubble – /ˈstʌb.əl/: Râu lởm chởm

4. Long hair – /lɑːŋ.her/: Tóc dài

5. Cornrows – /ˈkɔːrn.roʊ/: Kiểu tóc tết truyền thống của người Châu Phi

6. Bald head – /bɑːld.hed/: Hói đầu

7.

Đang xem: tết tóc giờ anh là gì

Spiky – /ˈspaɪ.ki/: Tóc dựng

Crew cut – /kruː. Kʌt/: Tóc cắt gọn

9. Sideburns – /ˈsaɪd.bɝːnz/: Tóc mai dài

10. Beard – /bɪrd/: Râu

11. Shaved head – /ˈʃeɪ.vən:.hed/: Đầu cạo trọc

12. Dreadlocks – /ˈdred.lɑːks/ = Dreads – /dredz/: Tóc tết thành các bím nhỏ

13. Clean-shaven – /kliːn.ˈʃeɪ.vən/: Mặt nhẵn nhụi (sau khi cạo râu)

14. Goatee – /ˈɡoʊ.tiː/: Râu cằm

15. Receding hairline – /rɪˌsiː.dɪŋˈher.laɪn/: Đầu đinh

C: từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành tóc: màu tóc

1. Jet black: Màu black nhánh

2. Blonde: Màu quà hoe

3. Red: Màu đỏ

4. Sandy: Màu cát

5. Ginger: màu cam tương đối nâu

6. Pepper-and-salt: color muối tiêu

D: một trong những câu nói có sử dụng từ vựng

1. I don’t like flattop hairstyle, it looks like leprechaun – Tớ không thích kiểu tóc dựng trên đỉnh đầu và 2 bên cạo trọc, nó trông như hồ ly tinh ấy

2. Women with long wavy hair look very attractively – thanh nữ với làn tóc dài đẩy sóng trông rất quyến rũ

3. He has shaved head, long bear. He looks very different now – Anh ấy trọc đầu, râu dài. Anh ấy giờ trông vô cùng khác

4. Chinese man in Qing Dynasty has braid hair – phái mạnh Trung Quốc thời đơn vị Thanh nhằm tóc đuôi sam

5. Girsl used khổng lồ have braids when they were kids – các nàng thường hay nhằm tóc tết nhì bím khi họ còn là một trẻ con

Từ khóa: các kiểu tóc bằng tiếng anh , doanh nghiệp dịch thuật , dịch thuật , từ bỏ vựng giờ anh , từ bỏ vựng giờ Anh về những kiểu tóc , trường đoản cú vựng tiếng anh về dạng hình tóc , tự vựng giờ đồng hồ anh về thứ hạng tóc đến nam , từ bỏ vựng giờ anh về giao diện tóc cho cô gái , từ bỏ vựng giờ anh về tóc