Let It Go (Disney'S Frozen)

video clip này được phát từ Youtube bằng bản lĩnh nhúng (embed) của Youtube. nhà sở hữu clip đang thiết đặt chế độ được cho phép nhúng video. Nếu khách hàng là chủ sở hữu, và ý muốn bethlsim.com dừng nhúng video này, bạn có 2 cách: 1. Truy vấn Youtube Creator Studio/ chọn Video/ Chọn cài đặt nâng cao và tắt thiết đặt "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút báo cáo và chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" với điền những thông tin liên lạc. bethlsim.com sẽ tương tác hỗ trợ tin tức trong 24 giờ.

Bạn đang xem: Let It Go (Disney'S Frozen)


mối cung cấp phát youtube
*

*
*
*
*

1. The snow glows white on the mountain tonightNot a footprint to be seenA kingdom of isolationAnd it looks like I"m the queenThe wind is howling like this swirling storm insideCouldn"t keep it in, Heaven knows I"ve tried.Don"t let them in, don"t let them seeBe the good girl you always have khổng lồ beConceal, don"t feel, don"t let them knowWell, now they know.Let it go, let it goCan"t hold it back anymoreLet it go, let it goTurn away & slam the door.I don"t care what they"re going khổng lồ sayLet the storm rage onThe cold never bothered me anyway.2. It"s funny how some distanceMakes everything seem smallAnd the fears that once controlled meCan"t get lớn me at all.It"s time to see what I can doTo test the limits and break throughNo right, no wrong, no rules for meI"m free.Let it go, let it goI"m one with the wind và skyLet it go, let it goYou"ll never see me cryHere I stand, & here I"ll stayLet the storm rage on.3. My power flurries through the air into the groundMy soul is spiraling in frozen fractals all aroundAnd one thought crystallizes like an icy blastI"m never going back, the past is in the past.Let it go, let it goAnd I"ll rise lượt thích the break of dawnLet it go, let it goThat perfect girl is goneHere I stand in the light of dayLet the storm rage on.The cold never bothered me anyway.

Xem thêm:

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng clip Youtube không nghe/xem được Không mua được chất lượng kém thông tin không đúng Lời bài hát chưa đúng

Lỗi khác


Cảm ơn bạn đã report giúp bọn chúng tôi. Các nội dung report sẽ được coi như xét trong vòng 24h và trong giờ đồng hồ hành chính.