NHỮNG ÂM CÂM TRONG TIẾNG ANH

Trong những từ tiếng Anh, dù xuất hiện thêm trong chữ viết dẫu vậy khi vạc âm nhiều vần âm không được hiểu ra, những chữ cái như vậy ta hotline là âm câm trong tiếng Anh (silent letters).Hiện tượng này gây nặng nề khăn cho những người học khi phát âm mọi từ tất cả chứa âm câm (silent letter).Không ráng được địa chỉ của âm câm, họ chắc chắn vẫn dẫn tới vạc âm sai đầy đủ từ đó.Chẳng có cách nào khác ngoài bài toán quan tiếp giáp và học thuộc lòng số đông quy tắc nhất mực để tránh đa số lỗi sai không đáng có.

Bạn đang xem: Những âm câm trong tiếng anh

Trong bài xích hôm nay, English Mr Ban sẽ phân chia sẻ chúng ta phần tổng vừa lòng 17 âm câm trong tiếng Anh, những mẹo, phép tắc để cố kỉnh vững những âm câm ( silent letter) và áp dụng phát âm mang lại đúng nhé !

Tổng hợp 17 âm câm trong giờ Anh, những mẹo cùng quy tắc buộc phải nhớ

1. Chữ B câm

Quy tắc 1: chữ B không được phát âm khi che khuất M sống cuối từ.

Ví dụ:

dumb /dʌm/ (v) : thải ráccomb /kəʊm/ (n) : lượcbomb /bɒm/ (n) : quả bomlimb /lɪm/(n) : chân taycrumb /krʌm/ (n): mảnh vụnthumb /θʌm/ (n): ngón cáiclimb /klaɪm/ (v): leo, trèotomb /tuːm/ (n) : ngôi mộ

*

Quy tắc 2: chữ B không được phạt âm lúc đứng trước T tại vị trí cuối từ

Ví dụ:

debt /det/ (n): nợ nầndebtor /ˈdetə(r)/ (n): con nợdoubtful /ˈdaʊtfl/ (adj) : nghi ngờdoubt /daʊt/ (v): nghi ngờsubtle /ˈsʌtl/ (adj) : tinh tế

2. Chữ C câm

Quy tắc 1: C ko được vạc âm vào âm ghép SC.

Ví dụ: :

dock /snæk/ (n) : cảngsnack /snæk/ (n) : món ăn vặtcheck /tʃek/ (v) : kiểm traback /bæk/ (n) : lưngscience /ˈsaɪəns/ (n) : khoa họcmuscle /ˈmʌs.l̩/ (n): cơ bắpscissors /ˈsɪz.əz/ (n): loại kéoascent /əˈsent/ (n): sự trèo lên, sự đi lênmiscellaneous /ˌmɪs.əlˈeɪ.ni.əs/ (adj) : tạp, trộn tạpfascinate /ˈfæs.ɪ.neɪt/ (v) : thôi miên, có tác dụng mêscenario /sɪˈnɑː.ri.əʊ/ (n): kịch bản

Tuy nhiên vẫn có trường phù hợp bất quy tắc:

sclera /ˈsklɪə.rə/ (n) : màng cứngsclerosis /skləˈrəʊ.sɪs/ (n) : sự xơ cứng.muscovado /ˌmʌskəˈvɑːdəʊ/ (n) : con đường cắtsceptic /ˈskep.tɪk/ (n): tín đồ hay hoài nghi, công ty nghĩa hoài nghiQuy tắc 2: C hay không được phạt âm lúc đứng trước các chữ cái K hoặc Q (do vị trí cấu âm giống nhau)

Ví dụ:,

acquaintance /əˈkweɪn.təns/ (n): sự làm cho quenacknowledge /əkˈnɒl.ɪdʒ/ (v) : quá nhận, công nhậnacquiesce /ˌæk.wiˈes/ (v) :bằng lòng, ưng thuậnacquit /əˈkwɪt/ (v) : trả hết, trang trải.

3. Chữ D câm

Nguyên tắc 1: âm D không được vạc âm trong một vài từ bao gồm ND/DN cạnh nhau ( vị vị trí cấu âm lưỡi tương đương nhau)

Ví dụ:

handkerchief /ˈhæŋ.kə.tʃiːf/ (n) : khăn taysandwich /ˈsæn.wɪdʒ/ (n) : bánh san uýchWednesday /ˈwenz.deɪ/ (n) : sản phẩm công nghệ Tưhandsome /ˈhæn.səm/ (adj): rất đẹp traiNguyên tắc 2: âm D không được phạt âm trong nhiều DGE ( vày vị trí cấu âm /d/ cùng /dʒ/ cạnh nhau)

Ví dụ:

pledge /pledʒ/ (v) : hứa, cam kếtbridge /brɪdʒ/ (n) : cây cầugrudge /ɡrʌdʒ/ (n): côn trùng thù hậndodge /dɒdʒ/ (v): né tránh, lẩn tránhhedge /hedʒ/ (n) : hàng rào

4. Chữ G câm

Quy tắc 1 : G thường không được phân phát âm khi đứng trước chữ N.

Ví dụ:

design /dɪˈzaɪn/ (v) : thiết kếfeign /feɪn/ (v): trả vờ, mang đòalign /əˈlaɪn/ (v): xếp hàngchampagne /ʃæmˈpeɪn/ (n): rượu sâm banhsign /saɪn/ (n) : dấu hiệuforeign /ˈfɒr.ən/ (adj): xa lạ, yếu tố nước ngoài

Ngoại lệ :

magnet /ˈmæɡnət/ (n) : phái mạnh châmsignature /ˈsɪɡnətʃə(r)/ (n) : chữ ký

5. Chữ GH câm

Quy tắc 1: chữ GH ko được phân phát âm nế như đó đi sau nguyên âm U, I

Ví dụ:

thought /θɔːt/ (n): suy nghĩthorough /ˈθʌr.ə/ (adj) : hoàn toàn, kỹ lưỡngdrought /draʊt/ (n) : hạn hánlight /laɪt/: ánh sángborough /ˈbʌr.ə/ (n): thành thịmight /maɪt/ (n) : mức độ mạnh, lựcsigh /saɪ/ (n) : tiếng thở dàiright /raɪt/: phải, bên phải, lẽ phảifight /faɪt/ (v): chiến đấu, đấu tranhweigh /weɪ/: cân, cân nặng nặngweight- /weɪt/: trọng lượng, sức nặng

Những từ bất quy tắc:

foghorn /ˈfɒɡ.hɔːn/: còi điện thoại tư vấn tàudoghouse /ˈdɒɡ.haʊs/: chuồng chóbighead /ˈbɪɡ.hed/: bạn tự phụ

Có thể nhận biết rằng đầy đủ từ bất quy tắc là những từ ghép từ hai đơn

Quy tắc 2: chữ GH thỉnh thoảng được phân phát âm kiểu như chữ F lúc đứng cuối từ

Ví dụ:

rough /rʌf/ (adj): mấp mô ( đường), động ( biển)laugh /læf/ (v) : cườitough /tʌf/ (adj) : nặng nề khăn, hắc búa (vấn đề) , cương trực ( tính cách)clough /klʌf/ (n) : khe núi, thung lũngenough /ɪˈnʌf/: đủ

6. Chữ H câm

Quy tắc 1: chữ H ko được phạt âm lúc đi sau W.

Ví dụ:

What /wɒt/: cái gìWhere /weər/: sinh hoạt đâuWhen /wen/: bao giờ, lúc nàoWhy /waɪ/: tại saoWhether /ˈweð.ər/: có..không, có…chăng

*

Quy tắc 2: H ko được phân phát âm là chữ ban đầu một số trường đoản cú (đừng quên thực hiện mạo tự “an” trước từ bắt đầu bằng H câm).

Ví dụ:

hour /aʊər/ (n): giờhonour /ˈɒn.ər/ (n): phẩm hạnh, phẩm giáhonest /ˈɒn.ɪst/ (adj) : trung thựcheir /eər/ (n) : tín đồ thừa kếQuy tắc 3: phần nhiều trường vừa lòng khác khi h đứng sau chữ C, G, EX hoặc R.

Ví dụ:

choir /kwaɪər/ (n) : phù hợp xướng, đúng theo cachorus /’kɔ:rəs/ (n): phù hợp xướng, đồng caecho /ˈek.əʊ/ (n): giờ vọngghastly /ˈɡɑːst.li/ (adj) : kinh tởm, tởm tởmghost /ɡəʊst/ (n) : marhythm /ˈrɪð.əm/ (n): giai điệuexhaust /ɪɡˈzɔːst/ (n) : khí thải từ hễ cơexhibit /ɪɡˈzɪbɪt/ (v) : triển lãmexhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/ (n) : cuộc triển lãm

7.Chữ K câm

Quy tắc: K ko được phân phát âm lúc đứng trước chữ N và ở đầu từ

Ví dụ:

knife /naɪf/ (n) : bé daoknow /noʊ/ (v): biếtknee /niː/ (n): đầu gốiknowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/ (n): loài kiến thứcknock /nɒk/ (n): cú đánh

*

8. Chữ L câm

Quy tắc: L ko được phạt âm khi từ có kết cấu : A + L + F/M/K hoặc L + D

Ví dụ:

calm /kɑːm/ (adj) : bình tĩnh, bình thảnchalk /tʃɔːk/ (n) : phấnbalm /bɑːm/ (n) : dầu cọwalk /wɔːk/ (v) : đi bộhalf /hɑːf/ (n): một nửacalf /kɑːf/ (n) : con bêsalmon /ˈsæmən/ (n) : cá hồiyolk /jəʊk/ (n) : lòng đỏ trứng gàwould /wʊd/ : sẽ (quá khứ của will)could /kʊd/: tất cả thểshould /ʃʊd/ : sẽ ( quá khứ của shall)

Ngoại lệ:

hold /həʊld/: giữsold /səʊld/: sẽ bán

9. Chữ N câm

Quy tắc: N ko được phạt âm khi đứng sau M và ở cuối từ.

Xem thêm: "Kotobukiya Akihabara": Cửa Hàng Đồ Chơi Nhật Bản Rangs Japan Chính Hãng

Ví dụ:

autumn /ˈɔː.təm/ (n) : mùa thucolumn /ˈkɒl.əm/ (n) : cộthymn /hɪm/ (n) : bài xích thánh casolemn /ˈsɒl.əm/ (adj) : uy nghiêm, uy nghicondemn /kənˈdem/ (v) : lên án

10. Chữ phường câm

Quy tắc: p không được phạt âm làm việc đầu của khá nhiều từ mà có các chữ ghép như PS, PT với PN.

Ví dụ :

receipt /rɪˈsiːt/ (n) : phiếu thupsychiatrist /saɪˈkaɪə.trɪst/ (n) : chưng sĩ trung ương thầnpneumonia /njuːˈməʊ.ni.ə/ (n): bệnh dịch viêm phổipneumatic /njuːˈmæt.ɪk/: lốp, hơipsychotherapy /ˌsaɪ.kəʊˈθer.ə.pi/ (n) : tâm lý trị liệupsychotic /saɪˈkɒt.ɪk/ (adj): loàn thần kinhpsychologist /saɪˈkɒl.ə.dʒɪst/ (n) : nhà tâm lý họcpseudonym /ˈsjuː.də.nɪm/ (n): bút danhpterodactyl /ˌter.əˈdæk.tɪl/ (n): loài thằn lằn ngón cánh

11.Chữ PH câm

Quy tắc: PH thỉnh thoảng được vạc âm thành F.

Ví dụ:

telephone /ˈtel.ɪ.fəʊn/ (n) : điện thoạiparagraph /ˈpær.ə.ɡrɑːf/ (n) : đoạn vănalphabet /ˈæl.fə.bet/ (n) : bảng chữ cáiepiphany /ɪˈpɪf.ən.i/ (n): sự hiện hìnhsophomore /ˈsɒf.ə.mɔːr/ (n) : học viên năm thứ hai đại học

12.Chữ S câm

Quy tắc: chữ S ko được phát âm lúc S đứng trước chữ L trong nhữ từ sau:

Ví dụ :

Island /ˈaɪ.lənd/ (n) : hỏn đảoIsle /aɪl/ (n) : con quay lao (đảo)Islet /ˈaɪ.lət/ (n) : quần đảo nhỏaisle /aɪl/ (n) : lối đi

13. Chữ T câm

Quy tắc: Chữ “T“ hay câm lúc “T” đứng trước “S” và vài trường đúng theo khác sau.

Ví dụ:

castle /ˈkɑː.sl̩/: thọ đàibustle /ˈbʌs.l̩/: hối hận hảhustle /ˈhʌsl/ (n) : sự cấp vãthistle /ˈθɪs.l̩/ (n) : cây kếwhistle /ˈwɪs.l̩/ (v) : huýt sáo, thổi còifasten /ˈfɑː.sən/ (v) : buộc chặt, trói chặthasten /ˈheɪ.sən/ (v) : đẩy nhanh, thúc giụclisten /’lisn/ (v) : nghe, lắng ngheChristmas /ˈkrɪs.məs/: giáng sinhoften /ˈɒfn/, /ˈɒftən/ (adv): hay thườngsoften /ˈsɒf.ən/ (v): làm cho mềm, làm cho dẻoballet /ˈbæleɪ/ (n) múa bố lêgourmet /ˈɡʊəmeɪ/ (adj) : cao cấprapport /ræˈpɔː(r)/ (n) : quan hệ tốtmortgage /ˈmɔːɡɪdʒ/ (n) : gia tài thế chấp

*

14. Chữ W câm

Quy tắc 1 : lúc W câm lúc đứng trước R cùng ở đầu từ

Ví dụ :

write /raɪt/ (v) : viếtwrong /rɒŋ/ (adj) : saiwrist /rɪst/ (n) (n : cổ taywrap /ræp/ (v) : gói, bọcwrestle /ˈresl/ (v) vận lộn, đáu vậtwreck /rek/ (n) : sự đắm tầuQuy tắc 2: W không được vạc âm lúc cặp WH đứng trước O

Ví dụ

Who /huː/: aiWhom /huːm/: ai ( đại từ quan tiền hệ sửa chữa thay thế who)Whole /həʊl/: đầy đủ, nguyên vẹnWhoever /huːˈev.ər/: bất kỳ aivà 1 vài trường hợp đặc trưng thường chạm mặt khác :

Ví dụ :

two /tuː/: hai, số 2sword /sɔːd/: thanh kiếmanswer-/ˈɑːn.sər/: trả lời

15. Chữ E câm

Quy tắc : E ko được vạc âm ở cuối tự ( phụ âm + E), nhưng núm vào đó nó làm kéo dãn âm của những nguyên âm trước nó.

Ví dụ:

hope /həʊp/ (v): hi vọngdrive /draɪv/ (v) : lái xebite /baɪt/ (v) : cắnhide /haɪd/ (v) : trốn, náugave /ɡeɪv/: (quá khứ của give): cho, biếu, tặng, banwrite /raɪt/ (v) : viếtsite /saɪt/ (n): nơi, chỗ, vị trígrave /ɡreɪv/ (n) : mồ mảgiraffe /dʒɪˈrɑːf/ (n): hươu cao cổbrunette /bruˈnet/ (adj): ngăm đencassette /kəˈset/ (n): băng cat sétgazelle /ɡəˈzel/ (n): linh dương ga zen

16.Chữ U câm

Nguyên tắc: U không được phát âm lúc U + A, E, Y, i

Ví dụ:

guide /gaid/ (v) : phía dẫnguilt /ɡɪlt/ (n) : tội lỗibuild /bild/ (v) : xây dựngcircuit /ˈsɜːkɪt/ (n) : vòng quay quanhbiscuit /ˈbɪskɪt/ (n) : bánh bich quyguitar /ɡɪˈtɑːr/ (n) : đàn ghi taguild /ɡɪld/ (n) : phường hộiguidance /ˈɡaɪ.dəns/ (n): chỉ dẫn, chỉ đạoguest /ɡest/ (n): kháchguess /ɡes/ (v): đoán, bỏng đoán, mong chừngguard /ɡɑːd/(n) : bảo vệleague /liːɡ/ (n) : liên đoàn trơn đácatalogue /ˈkætəlɒɡ/ (n) : hạng mục hàng hóacollegue /ˈkɒliːɡ/ (n) : đồng nghiệpbuy /baɪ/ (v) : muaguy /gaɪ/ (n) : gã kia

17. Chữ i câm giữa những từ sau

bruise /bruːz/ (n) : vệt thâm tímsuit /suːt/ (n) : cỗ com lêfruit /fruːt/ (n) : hoa quảjuice /dʒuːs/ (n) : nước hoa quả

Trên đây là tổng hòa hợp 17 âm câm trong giờ Anh cùng những mẹo và quy tắc nhằm nhớ với phát âm đến chuẩn. Mỗi một khi phát âm từ, với quy tắc vậy được, bạn để ý để rứa chắc và vận dụng để vạc âm giờ Anh cho chuẩn nhé !

Học phát âm tiếng Anh cùng với khóa luyện phân phát âm giờ đồng hồ Anh

Hiểu được tầm đặc biệt của vạc âm giờ Anh, English Mr Ban đã xây dựng khóa học tập phát âm giờ Anh nhằm giúp đỡ bạn nắm được tổng thể kiến thức căn nguyên về ngữ âm giờ Anh (44 âm tiếng Anh theo IPA, trọng âm & âm câm vào từ giờ Anh, cùng trọng âm vào câu giờ Anh).Từ đó,bạn có thể tự mình thường xuyên trinh phục môn giờ đồng hồ Anh ở chuyên môn cao hơn, luyện nghe, nói tiếng Anh kết quả hơn và trinh phục nhiều đỉnh cao trong cuộc sống.

Dưới đấy là quy trình 3 bước để các bạn tham gia khóa học phát âm giờ đồng hồ Anh này, các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn đăng nhập tiếp sau đây để rèn luyện nhé !

Bước 1. Nhấp vào đường links “ KHÓA HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH

Bước 2. Nhấp vào nút rubi “START NOW” cùng một hành lang cửa số đăng nhập xuất hiện.

Nếu bạn đã đăng ký là thành viên, bạn chỉ cần nhập USERNAME và PASSWORD, sau đó nhấn LOGIN nhằm tham gia làm bài.Nếu chúng ta chưa là thành viên, bạn sung sướng đăng ký kết thành viên ” REGISTER NOW” – ngay bên dưới LOGIN. Một trang đăng ký thành viên mở ra, bạn nhập thông tin theo yêu ước : USERNAME, EMAIL, PASSWORD, REPEAT PASSWORD ( nhập lại password), sau đó nhấp SIGN UP ( để ý : ghi nhớ USERNAME với PASSWORD để singin (LOGIN) mang đến lần truy vấn sau).

Bước 3. Học bài xích và làm bài bác tập mỗi bài học.