Năm ngón tay ngoan tieng anh

Quý Khách có còn ghi nhớ bài hát Năm ngón tay ngoan mà họ được học tự hồi bé nhỏ xíu? Hãy thử làm cho bắt đầu bài hát ấy cùng với bộ trường đoản cú vựng tiếng Anh về những phần tử trên tay, chắc hẳn đã độc đáo lắm đấy!

2) Thành ngữ giờ đồng hồ Anh cùng với “hand”

Tiếng Anh

Ví dụ

Give/Lend a hand

Could you give me a hand to lớn move this table? It"s too heavy for me.

Bạn đang xem: Năm ngón tay ngoan tieng anh

(Quý Khách hoàn toàn có thể giúp tôi di chuyển bộ bàn này không? Nó vượt nặng với tôi).

Get out of hand

In my first year at college, my drinking got a bit out of hvà.

(Năm đầu đại học, vấn đề uống rượu của tôi tương đối ngoại trừ kiểm soát).

Know like the back of your hand

She lived in London for 20 years so she knows the đô thị like the baông chồng of her hand.

(Cô ấy sống sinh hoạt London đã hai mươi năm bắt buộc cô ấy hiểu rõ thị trấn nàhệt như lòng bàn tay).

Hands are tied

I’m sorry, there’s nothing I can bởi. My hands are tied.

(Tôi xin lỗi, tôi cấp thiết làm cho được gì. Tôi đành bó tay).

Have one’s hands full

John và Rose have sầu 4 children. They’ve sầu certainly had their hands full.

Xem thêm:

(John và Rose tất cả 4 tín đồ con. Họ chắc hẳn cần mắc lắm).

Try your hvà at something

I’ve sầu never taken a cooking class, but I’d lượt thích to lớn try my h& at it.

(Tôi không bao giờ học tập lớp nấu ăn nạp năng lượng, nhưng mà tôi ý muốn demo coi sao).

Live from h& khổng lồ mouth

When both my parents were out of work, we lived from hand to lớn mouth.

(Khi phụ huynh tôi phần nhiều nghỉ ngơi bài toán, gia đình tôi phải sống chật vật).

3) Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh về các phần tử trên tay

Question 1: Can you … me a h&, please?

a. Lend

b. Borrow

c. Provide

Question 2: I know the street lượt thích the … of my h&. I lived there for đôi mươi years.

a. Front

b. Back

c. Fingers

Question 3:

A: Can you help me take care of the baby tonight?

B: Sorry, I can’t. My hands are …

a. Close

b. Hurt

c. Tied

Question 4: At the end of the year, I’m gonna have sầu my hands… Lots of works to lớn do.

a. Heavy

b. Strong

c. Full

Question 5: Honey, you know a lot about English, why don’t you … your hand at teaching English khổng lồ children?

a. Try

b. Train

c. Put

Question 6: In the Great Depression, most Americans lived from h& lớn …

a. Nose

b. Mouth

c. Knee

Đáp án

1

2

3

4

5

6

A

B

C

C

A

B

Xòe bàn tay đếm ngón tay Một anh to trông thiệt mang lại tuyệt...

Hãy học thuộc cỗ từ bỏ vựng giờ Anh về các thành phần bên trên tay để có vốn từ bỏ đa dạng và phong phú hơn với tự tinsáng chế lời bài bác hát về "năm anh em" thiệt hay, bạn nhé!