Thanh toán trả góp, đóng tiền trả góp online

gồm số, không có chữ cái. Khách hàng hàng hoàn toàn có thể xem số thích hợp đồng trên thẻ thanh toán/ thích hợp đồng trả dần dần hoặc contact tổng đài trang chủ Credit (028) 38 999 666 để được cung cấp kiểm tra số đúng theo đồng.


Bạn đang xem: Thanh toán trả góp, đóng tiền trả góp online

*

Số tiền thanh toán: có thể thanh toán nhiều hơn hoặc thấp hơn số tiền thường phải trả hàng mon (tối thiểu 20.000đ, về tối đa 50.000.000đ) với được thanh toán giao dịch nhiều lần/ tháng.

Hạn thanh toán: quý khách ký hòa hợp đồng ngày nào thì ngày mang lại hạn giao dịch là ngày đó của tháng sau.

phí phạt thanh toán trễ: - Trễ từ 1 - 4 ngày: ko phạt. - Trễ từ 5 - 29 ngày: vạc 150.000đ.


*

Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

THANH TOÁN ngay lập tức

*
bạn sẽ chuyển thanh lịch liên kết an toàn


*