IM LẶNG LÀ VÀNG TIẾNG ANH

Quan trọng nhất, tôi đang phá vỡ vạc sự lặng ngắt khơi gợi các đối thoại có chân thành và ý nghĩa về những sự việc bị cấm đoán, những sự việc mà "Im lặng là vàng".

Bạn đang xem: Im lặng là vàng tiếng anh


And most importantly, I am breaking the silence & provoking meaningful conversations on taboo issues, where often "Silence is golden" is the rule of thumb.
Tớ rất có thể lừa được thằng gàn lúc này... Nhưng lại tớ một cô gái tóc vàng dễ thương với một cái mông ko im lặng.
Chớ tìm-kiếm sự trang-sức bề ngoài, như gióc tóc, treo đồ vàng, mặc xống áo lòe-loẹt; cơ mà hãy tìm-kiếm sự trang-sức bề trong giấu ở trong lòng, tức sự tinh-sạch chẳng hư-nát của tâm-thần dịu-dàng im-lặng, ấy giá bán quí trước mặt Đức Chúa Trời”.—1 Phi-e-rơ 3:1-4.
And vày not let your adornment be that of the external braiding of the hair & of the putting on of gold ornaments or the wearing of outer garments, but let it be the secret person of the heart in the incorruptible apparel of the quiet & mild spirit, which is of great value in the eyes of God.” —1 Peter 3:1-4.
Phi-e-rơ nói: “Chớ tìm-kiếm sự trang-sức bề ngoài, như gióc tóc, treo đồ vàng, mặc áo xống lòe-loẹt; dẫu vậy hãy tìm-kiếm sự trang-sức bề trong cất ở trong lòng, tức sự tinh-sạch chẳng hư-nát của tâm-thần dịu-dàng im-lặng, ấy giá bán quí trước mặt Đức Chúa Trời.
Peter says: “Do not let your adornment be that of the external braiding of the hair & of the putting on of gold ornaments or the wearing of outer garments, but let it be the secret person of the heart in the incorruptible apparel of the quiet & mild spirit, which is of great value in the eyes of God.
(Châm-ngôn 16:31) vì chưng thế, khiếp Thánh chỉ dẫn phụ nữ: “Chớ tìm-kiếm sự trang-sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo xống lòe-loẹt; tuy vậy hãy tìm-kiếm sự trang-sức bề trong cất ở trong lòng, tức sự tinh-sạch chẳng hư-nát của tâm-thần dịu-dàng im-lặng, ấy giá bán quí trước mặt Đức Chúa Trời”.—1 Phi-e-rơ 3:3, 4.

Xem thêm:


(Proverbs 16:31) Hence, the Bible exhorts women: “Do not let your adornment be that of the external braiding of the hair và of the putting on of gold ornaments or the wearing of outer garments, but let it be the secret person of the heart in the incorruptible apparel of the quiet và mild spirit, which is of great value in the eyes of God.” —1 Peter 3:3, 4.
Sứ đồ gia dụng Phi-e-rơ chắc chắn rằng nghĩ đến một số thời trang và kiểu tóc trong rứa kỷ thứ nhất khi ông khuyên những nữ tín đồ gia dụng đấng Christ: “Chớ tìm-kiếm sự trang-sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe-loẹt; mà lại hãy tìm-kiếm sự trang-sức bề trong cất ở trong lòng, tức sự tinh-sạch chẳng hư-nát của tâm-thần dịu-dàng im-lặng, ấy giá chỉ quí trước mặt Đức Chúa Trời.
The apostle Peter undoubtedly had in mind certain first-century styles of dress & grooming, when he counseled Christian women: “Do not let your adornment be that of the external braiding of the hair and of the putting on of gold ornaments or the wearing of outer garments, but let it be the secret person of the heart in the incorruptible apparel of the quiet & mild spirit, which is of great value in the eyes of God.
Lập luận của Dover bị phản bác bời Edward M. Harris, người kết luận rằng, mang dù chúng ta không thể cứng cáp về công dụng của vụ kiện, diễn văn đã làm được đọc trước tòa, và mẩu truyện của Aeschines một tiếng nói dối. ^ Theo Plutarchus, Demosthenes bỏ hàng ngũ với "không làm cái gi vinh dự, trình bày không xứng hợp với những diễn văn của mình". ^ Aeschines chê trách Demosthenes đang im lặng khi 70 talent vàng của vua cha Tư mà lại ông đã sở hữu đoạt và biển khơi thủ.
Dover"s arguments were refuted by Edward M. Harris, who concluded that, although we cannot be sure about the outcome of the trial, the speech was delivered in court, và that Aeschines" story was a lie. I. ^ According khổng lồ Plutarch, Demosthenes deserted his colours and "did nothing honorable, nor was his performance answerable lớn his speeches". J. ^ Aeschines reproached Demosthenes for being silent as to lớn the seventy talents of the king"s gold which he allegedly seized and embezzled.
Vì vậy họ nên dừng ngay sự u mê này lại, giới hạn sự thờ ơ, ngừng sự kỳ thị chế nhạo, cùng dừng sự im lặng này, cùng phá bỏ những điều cấm kỵ, chú ý thẳng vào sự thật, và bắt đầu trò chuyện, bởi vì cách độc nhất để vượt qua một sự việc mà cá thể mỗi bạn phải tự mình đại chiến đó cùng trẻ trung và tràn trề sức khỏe vững vàng đứng lại gần nhau, cùng khỏe mạnh vững vàng đứng lại ngay sát nhau.
So we need to stop the ignorance, stop the intolerance, stop the stigma, và stop the silence, and we need to take away the taboos, take a look at the truth, and start talking, because the only way we"re going khổng lồ beat a problem that people are battling alone is by standing strong together, by standing strong together.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M