Hết Giờ Tiếng Anh Là Gì

Ex:Sheranout of time and didn'tfinishthe lastquestion.(Cô ấy đã hết tiếng và không ngừng được câu hỏi cuối cùng)

2.Quý khách hàng vẫn xem: Hết giờ giờ đồng hồ anh là gì

on time: đúng giờ

Ex:The train arrived righton time(Đoàn tàu đang đi vào đúng giờ)

3.

Bạn đang xem: Hết giờ tiếng anh là gì

in time: kịp giờ

Ex:Will we be in time for the six o'cloông xã train?(Chúng ta đang kịp giờ đồng hồ chuyến tàu 6 giờ chứ?)

4. by that time: đến dịp đó

Ex:By that time tomorrow I will have leftĐến ngày mai tôi đã rời ra khỏi đây

5. in no time: khôn xiết nhanh

Ex:The kids will be leaving trang chính in no time.Những đứa tphải chăng này đã rời khỏi nhà hết sức nhanh

6. once upon a time: ngày xửa ngày xưa

Ex:once upon a time there was a beautiful princess.(Ngày xửa xa xưa bao gồm một nàng công chúa xinc đẹp)

7. in the meantime: đôi khi, cùng lúc

Ex:A new school is being built, but in the meantime this school building remains seriously overcrowded.(Một ngôi trường mới đang được xây dưng, nhưng mà vào hôm nay ngôi trường vẫn bị vượt sở hữu nghiêm trọng)

8. for the time being: tạm bợ thời

Ex:I am staying at trang chủ for the time being

(Tạm thời tôi vẫn sẽ sinh hoạt nhà)

9. take time out: dành thời gian

Ex:She is taking time out from her music career for a year.(Cô ấy sẽ dành một năm cho việc nghiệp âm thanh của mình)

at the same time: cùng lúc

Ex:Wearrivedatthesametime(Chúng tôi đang đi vào thuộc lúc)

11.

Xem thêm:

for a long time: khoảng chừng thời gian dài

Ex:I waited for a long time, but she didn’t arrive sầu.(Tôi vẫn ngóng một thời gian nhiều năm, tuy thế cô ấy dường như không đến)

12. fromtime to lớn time = sometimes: thỉnhthoảng

Ex:Fromtimetotime,Iliketogofishinginsteadof goingtowork(Thỉnh phảng phất, tôi ưa thích đi câu cá cố kỉnh vày đi làm)

13. in a short time: trong thời hạn ngắn

Ex:Therecessionhasputmostofthemanufacturingplants inshorttime(Sự suy thoái tài chính đã đặt hấu hết các nhà máy sản xuất thêm vào vào thời hạn ngắn)

14. at any time: vào tầm khoảng đó

Ex:You can remove sầu any web5_user from your chat environment anytime

15. full-time job: công việc giờ hành chính

Ex:I was offered full time jobat the restaurant(Tôi đã được kiến nghị một quá trình giờhành thiết yếu trong nhà hàng)16. time after time: lần này đến lần khác

Ex:You'vemadethesameerrortimeaftertime(Bạn tạo ra lỗi này hết lần này mang lại lần khác)

17. behind the time: lừ đừ quy trình, đi sau thời đại

Ex:Sarahisabitbehindthetimes(Saral đủng đỉnh quy trình một chút)

18. spkết thúc time doing sth: dành riêng thời hạn làm cho gì

Ex:He usually spends much time preparing his lessons(Anh ấy thường dành nhiều thời hạn cho những bài học kinh nghiệm của anh ta)