Giá Cổ Phiếu Ctg Hôm Nay


Bạn đang xem: Giá cổ phiếu ctg hôm nay

*

Tiêu đề Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20

Tổng doanh thu

26,810.7

24,414.2

25,975.1

24,528.2

25,315.2

24,439.7

23,655.2

24,796.7

Tổng bỏ ra phí

23,132.7

21,353.5

23,185

16,468

18,608.9

21,535.6

19,169.6

21,822.3

Tổng lợi tức đầu tư trước thuế

3,678.1

3,060.6

2,790.1

8,060.2

6,706.3

2,904

4,485.6

2,974.4

Lợi nhuận sau thuế

2,920.8

2,459.8

2,250.2

6,461.5

5,356.3

2,336.7

3,571.7

2,414.5

Tỷ suất roi ròng (%)

11.1

10.1

8.6

26.4

21.3

9.6

15.3

9.7


Xem vừa đủ
*
Trang trước
Trang sau

Xem thêm: Mụ Phù Thủy Và Bầy Trẻ - (Truyện Cổ Tích Việt Nam)

*
Tin về mã CTG

CTG: nghị quyết HĐQT về câu hỏi nhất trí thông qua các đúng theo đồng hạn mức giao dịch thanh toán trên thị trường liên bank giữa VietinBank và bank TNHH Indovina


HNX: ra quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương vn (CTG121031)


HNX: quyết định chấp thuận niêm yết trái khoán Ngân hàng thương mại dịch vụ Cổ phần Công thương vn (CTG121030)


Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

36.80

1,212,500

254,500

+958,000

44.88

9.42

35.46

36.75

36,000

160,900

-124,900

1.32

5.87

-4.55

36.35

100,400

761,800

-661,400

3.67

28.04

-24.36

36.50

979,000

96,400

+882,600

35.98

3.53

32.45

36.30

2,265,800

708,600

+1,557,200

83.15

26.07

57.08


# chiến lược 2021 Lũy kế đến Q4/2021 Đạt được

Doanh thu

-

53,148.5

-

Lợi nhuận trước thuế

16,800

17,589

104.7%

Lợi nhuận sau thuế

13,440

14,092.3

104.85%


Khuyến nghị: Mọi tin tức được 24H Money chắt lọc từ các nguồn chủ yếu thống và an toàn và chỉ với giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về phần đông tổn thất do áp dụng những tài liệu này.