CẤU TRÚC LIKE TRONG TIẾNG ANH

Like với As trong giờ đồng hồ Anh hay cực nhọc rõ ràng vị cả hai trường đoản cú này dề được áp dụng nhằm so sánh những hành động hoặc một tình huống làm sao đó. Có chúng ta làm sao chạm mặt khó khăn khi đề nghị chọn lựa thực hiện Like và As(nghĩa là như/tương tự như)trong câu giỏi không?

Do vậy vào nội dung bài viết này Vietop sẽ giúp đỡ chúng ta phân biệt bí quyết sử dụng Like với As đúng trong các câu nhé!

*
*
*
*
As sử dụng vào đối chiếu – liên từ

1. As cần sử dụng vào so sánh – liên từ

as + adjective sầu + as VÀ as much as

Dùng nhằm đối chiếu 1 đồ vật, người, sự việc có hay là không có đầy đủ 1 tính chất nào đấy như một đồ vật, bạn, vụ việc không giống.

Bạn đang xem: Cấu trúc like trong tiếng anh

Ví dụ:She loves curry as much as I bởi.He’s not as tall as his brother.It’s not as expensive as the other hotel

Sử dụng “as” tựa như như trong “the same as”

2. As if/as though + clause

As if/as though dung trong trường đúng theo đối chiếu tình huống thực cùng với trường hợp trong tưởng tượng với thường xuyên được theo sau vì chưng 1 mệnh đề.

Ví dụ:I felt as if I was floating above the ground.You talk as though we’re never going lớn see each other again.

3. Such as dùng để liệt kê, nêu ví dụ

Ví dụ:You should take something soft, such as a towel, to lớn lie on

4. As nlỗi liên trường đoản cú kết nối 2 mệnh đề

As = because

Có nghĩa là “vì chưng vì”, dùng làm mô tả mối quan hệ nguim nhân – công dụng, hay được dùng để đứng sinh hoạt đầu câu, trong các tình huống vnạp năng lượng chống trang trọng.

Phân biệt với “Because”:

As = Since mô tả các nguyên nhân, nguim nhân đang biết, chưa hẳn nội dung cần thiết nhằm nhấn mạnh. Mệnh đề As, Since ko đứng trơ trẽn nhưng đề nghị áp dụng tích phù hợp vào câu.Because dùng làm diễn đạt mọi ban bố bắt đầu, lý do chưa chắc chắn, cần thông báo, nhấn mạnh. Mệnh đề Because rất có thể đứng một mình, được sử dụng nhỏng cấu tạo trả lời mang lại câu hỏi ban đầu bằng Why.

As = ‘while’ or ‘during the time that’

Ví dụ:She called as I was getting out of the bath.As they were arriving, we were leaving.

As =When

có nghĩa là “khi”, biểu đạt 1 hành vi đang được ra mắt, 1 hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường xuyên sẽ tiến hành chia sống thể tiếp diễnVí dụ:She came as we were preparing for our dinner.

As = ‘in the way that’

As you know, classes restart on 15 January.As I said, I think this project will be a challenge.

Xem thêm:

5. As + noun = diễn tả tính năng, vai trò

C. Áp dụng trong bài xích thi IELTS

1. IELTS Speaking

quý khách hàng rất có thể áp dụng các cách miêu tả sau đây:

“As I mentioned before/earlier,…”“As far as I know, this…”“In many/various ways, such as,…”“It can be…lượt thích (listing some examples)…”

2. IELTS Writing

quý khách rất có thể vận dụng các cách miêu tả sau đây:

Task 1As regards to lớn (country A),…As opposed to lớn (country A),…As … can be seen in…Task 2As long asAs a result,…As well as…

3. IELTS Listening & Reading

Cấu trúc as = because; as = in the way that được sử dụng không hề ít trong các bài reading, vì vậy bạn phải chăm chú.

Còn vào phần listening, lượt thích và as (vào such as) được áp dụng cùng với chức năng liệt kê không ít. Dường như “as” tất cả ý nghĩa sâu sắc chỉ sứ mệnh 1 tín đồ cũng rất được vận dụng tương đối những, các bạn bắt buộc để ý.

D. Bài tập

Bài tập

Bài tập 1: Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. __________ you know, the factory will shut down in May.2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.3. I was so tired. I slept __________ a baby.4. Study as hard __________ you can và I’m sure you’ll pass your exams.5. He wants to be a nurse __________ he loves helping people.6. This tuy nhiên sounds __________ David Bowie.7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.8. The music was playing __________ they walked into the church.

những bài tập 2: In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.

1. It’s raining again. I hate weather as this. weather like this2. Andy failed his driving chạy thử, as he expected.OK3. Do you think Caroline looks as her mother?……………4. Tlặng gets on my nerves. I can’t stvà people as him…………….5. Why didn’t you bởi vì it as I told you to bởi it?……………6. Brian is a student, as most of his friends…………….7. You never listen. Talking khổng lồ you is as talking to lớn the wall…………….8. As I said yesterday, I’m thinking of changing my job…………….9. Tom’s idea seems a good one. Let’s vì chưng as he suggests…………….10. I’ll phone you tomorrow as usual, OK?……………11. Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding…………….12. She’s a very good swimmer. She swims as a fish…………….

các bài tập luyện 3: Complete the sentences using like or as + the following
a beginnerblocks of icea palacea birthday presenta childa churchwintera tourist guide

1. This house is beautiful. It’s lượt thích a palace.2. My feet are really cold. They’re ………………………….3. I’ve sầu been playing tennis for years, but I still play …………4. Marion once had a part-time job …………………………..5. I wonder what that building with the tower is. It looks …….6. My brother gave me this watch …………….. a long time ago.7. It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………8. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

những bài tập 1:

1.As 2. As 3. Like 4. As 5. As 6. Like 7. As 8. As

Những bài tập 2:
3. lượt thích her mother4. people like him5. OK6. like most of his friends7. like talking lớn the wall8. OK9. OK10. OK11. lượt thích a bomb exploding12. lượt thích a fish
Bài tập 3:
2. like blocks of ice3. like a beginner4. as a tourist guide5. like a church6. as a birthday present7. lượt thích winter8. like a child

Hi vọng bài viết phân biệt biện pháp sử dụng Like cùng As trong giờ đồng hồ Anh giúp chúng ta học tập xuất sắc hơn nhé!