BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 - PHẦN CÁC - CHƯƠNG 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM, | Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985"Vietlawconsultants ," /> BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 - PHẦN CÁC - CHƯƠNG 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM, | Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985"Vietlawconsultants ," />

Bộ Luật Hình Sự Năm 1985

a http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985 - PHẦN CÁC - CHƯƠNG 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM,

*
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển phương pháp Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985"bethlsim.comconsultants . .

Bạn đang xem: Bộ luật hình sự năm 1985


TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
DÂN LUẬT
CÁ NHÂN
CÔNG TY
HÌNH SỰ
Chương 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM bình an QUỐC GIA (Điều 72 - Điều 100) (hhl)
CHƯƠNG 3: CÁC TỘI XÂM PHẠM NHỮNG QUYỀN TỰ DO... (Điều 119 - Điều 128) (hhl)
CHƯƠNG 4: CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU XÃ HỘI... (Điều 129 - Điều 142) (hhl)
CHƯƠNG 5: CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN,... (Điều 143 - Điều 150) (hhl)
CHƯƠNG 6: CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CỦA CÔNG... (Điều 151 - Điều 163) (hhl)
CHƯƠNG 7: CÁC TỘI PHẠM VỀ tởm TẾ (Điều 164 - Điều 185) (hhl)
Chương 7A: CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY (Điều 185a - Điều 185o) (hhl)
Chương 8: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN, TRẬT TỰ... (Điều 186 - Điều 202b) (hhl)
CHƯƠNG 9: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ (Điều 219 - Điều 229) (hhl)
CHƯƠNG 10: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP (Điều 230 - Điều 248) (hhl)
CHƯƠNG 11: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM... (Điều 249 - Điều 276) (hhl)
CHƯƠNG 12: CÁC TỘI PHÁ HOẠI HOÀ BÌNH, CHỐNG LOÀI... (Điều 277 - Điều 280) (hhl)

CHƯƠNG 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA con NGƯỜI
Điều 101. Tội giết mổ người.Điều 102. Tội giết tín đồ do quá quá giới hạn phòng vệ thiết yếu đáng.Điều 103. Tội xâm phạm tính mạng con người hoặc mức độ khoẻ của fan khác trong những lúc thi hành công vụ.Điều 104. Tội vô ý làm chết người.Điều 105. Tội bức tử.Điều 106. Tội xúi giục hoặc giúp fan khác tự sát.Điều 107. Tội núm ý không giúp người khác vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.Điều 108. Tội doạ doạ giết thịt người.Điều 109. Tội nuốm ý gây thương tích hoặc tạo tổn hại cho sức khoẻ fan khác.Điều 110. Tội vô ý khiến thương tích nặng nề hoặc khiến tổn hại cho sức khoẻ của người khác.Điều 111. Tội hành hạ người khác.Điều 112. Tội ức hiếp dâm.Điều 113. Tội cưỡng dâm.Điều 114. Tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.Điều 115. Tội giao thương mua bán phụ nữ.Điều 116. Tội có tác dụng nhục bạn khác.Điều 117. Tội vu khống.Điều 118. Hình phạt vấp ngã sung.

Tìm vào văn bản
*

| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa thay đổi | Chỉ mục |

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1985PHẦN CÁC TỘI PHẠM
*

CHƯƠNG 2: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA bé NGƯỜI(Trước sửa đổi)

Điều 101. Tội giết thịt người.

1- người nào giết người thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì bị phạt tù đọng từ mười hai năm đến nhì mươi năm, tù tầm thường thân hoặc tử hình;

a) Vì bộ động cơ đê hèn; để tiến hành hoặc để đậy giấu tội nhân khác;

b) tiến hành tội phạm một biện pháp man rợ; bằng phương pháp lợi dụng công việc và nghề nghiệp hoặc bằng cách thức có tài năng chết nhiều người;

c) thịt người đang thi hành công vụ hoặc vì tại sao công vụ của nàn nhân;

d) Giết không ít người hoặc giết phụ nữ mà biết là có thai;

đ) tất cả tổ chức;

e) Giết người mà ngay lập tức trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội nghiêm trọng khác;

g) Có đặc thù côn đồ; tái phạm nguy hiểm.

2- Phạm tội không thuộc các trường hợp phương tiện ở khoản 1 Điều này hoặc không có tình tiết giảm nhẹ quan trọng thì bị phát tù từ thời điểm năm năm cho mười lăm năm.

3- tội trạng trong tình trạng lòng tin bị kích động bạo phổi do hành động trái pháp luật nghiêm trọng của nàn nhân đối với người lầm lỗi hoặc so với người thân mê thích của bạn đó thì bị phạt phạm nhân từ sáu tháng cho năm năm.

4- Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nằn nì của tứ tưởng xưa cũ hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt quan trọng mà làm thịt con new đẻ hoặc vứt bỏ con new đẻ dẫn đến hậu trái đứa trẻ con chết, thì bị phạt cải tạo không giam cầm đến một năm hoặc bị phạt tù hãm từ bố tháng mang đến hai năm. (1sd)

Điều 102. Tội giết tín đồ do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Người như thế nào giết fan trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì bị phạt cải tạo không giam cầm đến 1 năm hoặc bị tù túng từ bố tháng đến bố năm.

Điều 103. Tội xâm phạm tính mạng của con người hoặc mức độ khoẻ của fan khác trong lúc thi hành công vụ.

1- fan nào trong những khi thi hành công vụ nhưng mà làm chết fan do áp dụng vũ khí ngoài ra trường hợp điều khoản cho phép, thì bị phạt tù từ 1 năm đến năm năm.

Phạm tội làm cho chết không ít người thì bị phạt tù túng từ bố năm đến mười lăm năm.

2- Phạm tội khiến thương tích nặng nề hoặc tổn sợ nặng cho sức khoẻ bạn khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tầy từ ba tháng đến ba năm. (1sd)

Điều 104. Tội vô ý làm bị tiêu diệt người.

1- bạn nào vô ý làm cho chết bạn thì bị phạt tù từ sáu tháng mang đến năm năm.

Phạm tội có tác dụng chết nhiều người dân thì bị phạt tù nhân từ tía năm mang đến mười năm.

2- phạm tội do vi phạm luật quy tắc nghề nghiệp hoặc phạm luật quy tắc hành chính thì bị phạt tù túng từ 1 năm đến năm năm.

Phạm tội có tác dụng chết đa số người thì bị phạt tội nhân từ ba năm mang lại mười lăm năm.

Điều 105. Tội bức tử.

Người nào đối xử tàn ác, tiếp tục ức hiếp, ngược đãi hoặc làm cho nhục người chịu ràng buộc mình làm bạn đó tự ngay cạnh thì bị phạt tội phạm từ một năm đến bảy năm.

Xem thêm:

Điều 106. Tội xúi giục hoặc giúp fan khác từ sát.

Người nào xúi giục làm tín đồ khác tự giáp hoặc giúp bạn khác tự liền kề thì bị phạt tội nhân từ sáu tháng mang lại năm năm.

Điều 107. Tội nắm ý không hỗ trợ người khác đang ở vào tình trạng nguy khốn đến tính mạng.

1- bạn nào thấy bạn khác đang ở vào tình trạng gian nguy đến tính mạng, mặc dù có điều kiện mà không cứu vớt giúp, dẫn đến chết người, thì bị vạc cảnh cáo, tôn tạo không nhốt đến 1 năm hoặc bị phạt tù từ cha tháng mang đến hai năm.

2- bạn không tương trợ là tín đồ đã vô ý tạo ra tình trạng nguy khốn hoặc là người mà theo điều khoản hay nghề nghiệp và công việc có nghĩa vụ phải cứu vớt giúp, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 108. Tội doạ doạ làm thịt người.

Người nào bắt nạt doạ giết người, ví như có căn cứ làm cho người bị bắt nạt doạ lo âu rằng việc đe doạ này sẽ tiến hành thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam cầm đến 1 năm hoặc bị phạt tù nhân từ ba tháng mang lại hai năm.

Điều 109. Tội ráng ý tạo thương tích hoặc gây tổn hại mang lại sức khoẻ bạn khác.

1- fan nào thế ý tạo thương tích hoặc gây tổn hại mang đến sức khoẻ của fan khác thì bị phạt cải tạo không giam cầm đến một năm hoặc bị phạt tội phạm từ bố tháng đến cha năm.

2- tội ác thuộc một trong số trường hợp dưới đây thì bị phạt tù đọng từ 2 năm đến bảy năm:

a) khiến thương tích nặng trĩu hoặc khiến tổn sợ nặng cho sức khoẻ của fan khác;

b) Để cản trở tín đồ thi hành công vụ hoặc vì tại sao công vụ của nàn nhân;

c) Có đặc điểm côn đồn hoặc tái phạm nguy hiểm;

3- tội ác gây chũm tật nặng dẫn mang đến chết fan hoặc vào trường hợp quan trọng đặc biệt nghiêm trọng không giống thì bị vạc tù từ năm năm mang đến hai mươi năm.

4- tội ác thuộc một trong số trường hợp nguyên lý ở điểm a khoản 2, sống khoản 3 Điều này mà vày bị kích động mạnh mẽ vì hành vi trái lao lý nghiêm trọng của nạn nhân hoặc trong trường phù hợp vượt quá giới hạn phòng vệ đường đường chính chính thì bị phân phát cảnh cáo, cải tạo không kìm hãm đến một năm hoặc bị phạt tầy từ tía tháng mang đến hai năm. * (1sd)

Điều 110. Tội vô ý tạo thương tích nặng nề hoặc khiến tổn hại cho sức khoẻ của fan khác.

1- bạn nào vô ý tạo thương tích nặng trĩu hoặc khiến tổn sợ hãi nặng mang lại sức khoẻ người khác thì bị phân phát cảnh cáo, cải tạo không kìm hãm đến 1 năm hoặc bị phạt phạm nhân từ cha tháng đến hai năm.

2- phạm tội do vi phạm quy tắc công việc và nghề nghiệp hoặc phép tắc hành chủ yếu thì bị phạt tù hãm từ sáu tháng đến năm năm. *

Điều 111. Tội hành hạ người khác.

Người làm sao đối xử hung tàn với người chịu ảnh hưởng mình thì bị phân phát cảnh cáo, tôn tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc bị phạt tội nhân từ bố tháng cho hai năm.

Điều 112. Tội hiếp đáp dâm.

1- bạn nào cần sử dụng vũ lực hoặc thủ đoạn khác giao cấu với người khác trái ý muốn của mình thì bị phạt tù đọng từ một năm đến năm năm.

Phạm tội hà hiếp dâm bạn chưa thành niên tự mười ba tuổi trở lên hoặc bạn mà bạn phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh dịch thì bị phạt tù đọng từ 2 năm đến bảy năm.

2- tội lỗi thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm mang đến mười lăm năm:

a) hiếp đáp dâm có tổ chức hoặc nhiều người hiếp một người;

b) Hiếp đa số người hoặc tạo tổn hại nặng mang lại sức khoẻ của nàn nhân;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội làm cho nạn nhân chết, tự sát hoặc trong trường hợp quan trọng nghiêm trọng khác thì phạt tội nhân từ mười hai năm đến nhì mươi năm, tù bình thường thân hoặc tử hình.

4- phần đa trường thích hợp giao cấu với trẻ bên dưới mười bố tuổi phần nhiều là phạm tội ức hiếp dâm và bạn phạm tội bị vạc theo những khoản 2 và 3 Điều này. (2sd)

Điều 113. Tội chống dâm.

1- tín đồ nào dùng phần đông thủ đoạn khiến người phụ thuộc mình hoặc tín đồ đang sống trong tình trạng quẵn bách cần miễn cưỡng giao cấu thì bị phạt tôn tạo không kìm hãm đến một năm hoặc bị phạt tội phạm từ sáu mon đến tía năm.

Phạm tội chống dâm fan chưa thành niên tự 13 tuổi trở lên thì bị phạt tội nhân từ một năm đến năm năm.

2- tội ác thuộc một trong những trường hợp tiếp sau đây thì bị phạt tội phạm từ 2 năm đến bảy năm:

a) cưỡng dâm nhiều người;

b) khiến hậu quả nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội có tác dụng nạn nhân tự tiếp giáp thì bị phát tù từ thời điểm năm năm mang lại mười lăm năm. (1sd)

Điều 114. Tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với những người từ 13 tuổi mang đến dưới 16 tuổi thì bị phạt cải tạo không kìm hãm đến 1 năm hoặc bị phạt tầy từ bố tháng đến bố năm. (2sd)

Điều 115. Tội mua bán phụ nữ.

1- bạn nào cài bán thanh nữ thì bị phạt tù hãm từ 2 năm đến bảy năm.

2- lỗi lầm thuộc một trong số trường hợp tiếp sau đây thì bị phát tù từ năm năm mang lại hai mươi năm:

a) có tổ chức;

b) Để giới thiệu nước ngoài;

c) giao thương mua bán nhiều người;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 116. Tội làm nhục bạn khác.

1- Nếu người nào xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của bạn khác thì bị vạc cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc bị phạt tù túng từ cha tháng đến hai năm.

2- Phạm tội đối với người thực hiện công vụ thì bị phạt tôn tạo không giam cầm đến một năm hoặc bị phạt tù đọng từ sáu tháng đến bố năm.

Điều 117. Tội vu khống.

1- fan nào tất cả một trong số hành vi sau đây thì bị phân phát cảnh cáo, cải tạo không kìm hãm đến một năm hoặc bị phạt tù nhân từ cha tháng mang lại hai năm;

a) bịa đặt hoặc loan truyền các điều hiểu ra là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc tạo thiệt hại đến quyền hạn của fan khác;

b) đơm đặt là người khác lầm lỗi và tố giác họ trước ban ngành Nhà nước.

2- tội lỗi trong ngôi trường hợp rất lớn thì bị phạt phạm nhân từ 1 năm đến bảy năm.

Điều 118. Hình phạt té sung.

1- fan nào phạm một trong các tội cách thức ở những Điều từ bỏ 101 cho 105 với ở những Điều 107, 112 và 113, thì rất có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm các nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm.

2- người nào phạm một trong những tội biện pháp ở Điều 101 cùng Điều 115, thì rất có thể bị phân phát quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. (1sd)